Pag kailangan ng sagot, ‘wag mahihiyang magtanong​!